Giao hàng toàn quốc, trên toàn lãnh thổ Việt Nam.

- Giao hàng ngay sau khi nhận được tiền chuyển khoản hoặc tiền đặt cọc của khách hàng.

- Địa điểm giao hàng & hướng dẫn sử dụng miễn phí tại trụ sở của Công ty mua hoặc địa điểm do bên mua yêu cầu.