Khách hàng khi mua máy tại đơn vị chúng tôi sẽ hoàn toàn được sử dụng toàn bộ tiện ích miễn phí và trọn đời máy do đơn vị cung cấp! như trạm Cors, phần mềm free...

Liên hệ: 090.212.9699./.0982.437.686