Đo khoảng cách gián tiếp bằng máy toàn đạc điện tử là một ứng dụng quan trọng được sử dụng thường xuyên trong công tác đo đạc trắc địa công trình, giúp kiểm tra và giám sát kết quả đo đạc sơ bộ và nhanh chóng nhất trực tiếp ngoài thực địa.

Đo khoảng cách gián tiếp là gì

Đo khoảng cách gián tiếp (MLM) là phép đo xác định khoảng cách thực của hai điểm đo gồm khoảng cách ngang Hkhoảng cách nghiêng Schênh cao giữa hai điểm đo V và cũng xác định độ dốc giữa hai điểm. Chương trình đo khoảng cách gián tiếp được ứng dụng nhiều ở trong khảo sát giao thông. Đo trắc ngang, trắc dọc, đo vạt mái taluy…

Nguyên lý đo khoảng cách gián tiếp bằng máy toàn đạc điện tử

Từ dữ liệu đầu vào là khoảng cách và góc so với điểm định hướng ban đầu, kết quả đo đạc được thể hiện trên máy toàn đạc điện tử là dữ liệu đầu ra đã được xử lý, tính toán qua các phép tính toán học. Với ứng dụng được lập trình sẵn này, người dùng có thể nhận được kết quả ngay nhờ sự tính toán của máy móc được cài dặt sẵn.

Quy trình đo khoảng cách gián tiếp bằng máy toàn đạc điện tử

B1 : Thành lập trạm máy, tiến hành cân bằng máy chính xác

B2 : Váo ứng dụng MLM trong máy toàn đạc điện tử

B3 : Ngắm chuẩn điểm định hướng thứ nhất, nhấn phím Meas

B4 : Ngắm chuẩn điểm định hướng thứ 2, nhấn phím MLM

 

 

0935093666
Zalo